léto

Léto bylo pro většinu raně středověké populace obdobím perné práce. Po červnové senoseči, symbolizované ve středověkých kalendářích mužem s travní kosou, následoval v červenci a částečně i v srpnu zemědělský vrchol roku - žně, a po nich zpracování a uložení úrody. Bojechtivé elity se v tomto období často vydávaly na vojenská tažení, vždyť všude bylo dostatek potravin k uživení bojovníků, a též počasí více přálo přesunům a cestování.

Svátečním obdobím těsně před žněmi a vrcholem zemědělského roku byla druhá polovina června kolem letního slunovratu a svátku svatého Jana Křtitele; symbolika hořících svatojánských ohnů vyjadřovala snahu magicky posílit od nynějška již zase pomalu slábnoucí slunce. Velmožové se naopak na svátek svatého Víta (15. června) scházeli se svým knížetem k jednání zemských sněmů; potvrzovaly se zde například majetkové převody, dary, vyhlašovaly se různé přepisy a zákony.

 

Tematické akce:

 


Naše další akce:


Cizí akce - areál blokován pro soukromé akce:

 

 

jaroKalendářpodzim

TOPlist