podzim

Podzim byl dobou nejrůznějších zemědělských prací: počínaje podzimními sklizněmi, přípravou polí a podzimní setbou, přes zvýšenou péči o domácí zvířata před podzimní redukcí stád, až třeba po přípravu dřeva na zimu. Od září se také opět setkáváme se zvyšující se frekvencí svátečních dnů, spjatých s díkuvzdáním za úspěšnou úrodu - s podzimními hody. Urození se v tomto čase mohli těšit na podzimní termín zemských sněmů, a hlavně na společensky významný svátek sv. Václava (28. září). Na začátku listopadu byl slaven svátek sv. Martina, po kterém se už hlásila zima, takže bylo právě do tohoto významného data nezbytné ukončit zemědělský rok. Svatý Martin ale také často byl dnem účtování s vrchností, kdy byla placena daň, což bylo opět spjato s oslavami - svatomartinskými hody.

 

Tematické akce:

 

 Naše další akce:

 


Cizí akce - areál blokován pro soukromé akce:

 

 

letoKalendářzima

TOPlist