zima

Zima nebyla pro lidi raného středověku jen časem relativního pracovního klidu, ale i tísnivým obdobím, kdy ubývá světla a přibývá tmy, a s ní v jejich představách i působení temných sil, proti kterým se bylo třeba nutno bránit starobylými symbolickými a rituálními akty, často přes přísné zákazy a omezení kněžích, pro které byl advent především obdobím duchovní přípravy na svátky Narození Krista. Vánoce, kdy postupně začalo zase přibývat světla, tedy byly v zemědělském prostředí též svátkem, zasvěceným zajištění budoucí prosperity. Kanovník Vyšehradský se dokonce zmiňuje o tom, že byly Čechy slaveny hody a hostinami, které trvaly přes noc, takže se často „strhl jak tomu bývá mezi hodujícími, velký hluk a lomoz“. Závěr zimního období tvořil masopust, po jehož divokém závěru náhle nastala doba opětovného nastolení řádu a přípravy na nový počátek o Velikonocích.

Tematické akce:

 

 

 Naše další akce:


 


Cizí akce - areál blokován pro soukromé akce:

 

podzimKalendářjaro

TOPlist