Vojenství ve 13. století

Ladislav Tomič

hrncovka

Přestože je náš projekt vymezen pouze ranným středověkem a jeho horní hranici tvoří počátek 13. století, rozhodli jsme se, pro větší komplexnost poskytovaných informací, připojit tento článek nastiňující další vývoj vojenství bezprostředně za touto hranicí. Následující článek však pouze doplňuje informace uvedené v článcích věnovaných raně středověkému vojenství v Projektu o změny a novinky, které přinesl překotný vývoj (nejen) vojenství v průběhu 13. století. Proto doporučujeme čtenáři, aby dříve než se pustí do tohoto článku, prošel si svrchu jmenované stati - viz. kapitola věnovaná válečnictví.

1. Bojovníci ve 13. století
2. Výstroj
3. Výzbroj
4. Fortifikace
5. Válečné akce

Použitá literatura:

Hrochová, V. - Hroch, M. 1996: Křižáci ve Svaté zemi. Praha
Choc, P. 1967:  S mečem i štítem. Praha
Choc, P. 1957: Boje o Prahu za feudalismu. Praha
Tate, G. 1996: Křižáci v Orientu. Bratislava (org. 1991, Paris)
Klučina, P. - Romaňák, A, 1983: Člověk, zbraň a zbroj v obraze doby. I. díl (5-17. století). Praha
Klučina, P. - Romaňák, A. - Marsina, R. 1985: Vojenské dějiny Československa. I. díl (Od pravěku do roku 1526). PrahaBojovníci 13.st.

TOPlist