Čas modlitby

Církev v Čechách doby knížecí:
  1. Církevní organizace v Čechách 12.století
  2. Církevní řády
  3. Architektura konventů
  4. Pražští a Olomoučtí biskupové od 10. do počátku 13.st.
  5. Liturgie


Použitá literatura:

Adam, A. 1998: Liturgický rok. Historický vývoj a současná praxe, Praha
Curtius, E. R. 1998: Evropská literatura a latinský středověk. Triáda
Dohnal, V. -- Pojsl, M. -- Slavík, I. 1996: Olomouc v době biskupa Jindřicha Zdíka., Olomouc
Edel, T. 1993: Příběh ztraceného kláštera blahoslavené Zdislavy., Praha
Franzen, A. 1995: Malé církevní dějiny., Praha
Gurevič, A. J. 1996: Nebe, peklo, svět. Cesty k lidové kultuře středověku., Jinočany
Charvátová, K. 1998: Dějiny cisterciáckého řádu v Čechách 1142 -- 1420., Praha
Jirásko, L. 1991: Církevní řády a kongregace v zemích českých., Praha
Kybalová, L. 2001: Dějiny odívání. Středověk, Praha
Nechutová, J. 2000: Latinská literatura českého středověku do roku 1400., Praha
Smetánka, Z. 1992: Legenda o Ostojovi. Archeologie obyčejného života v raně středověkých Čechách., Praha
Sommer, P. 2001: Začátky křesťanství v Čechách. Kapitoly z dějin raně středověké duchovní kultury, Praha
Pavlincová, I. a kol.1994: Slovník judaismu, křesťanství a islámu, Praha
Polcl, J. V. 1973: Církevní správa v Čechách do poloviny 14. století., in: Tisíc let pražského biskupství 973-1973., Řím, s. 17-60
Velké dějiny zemí Koruny české. I. sv (do roku 1197)., Praha-Litomyšl 1999
Vlček, P. -- Sommer, P. -- Foltýn, D. 1997: Encyklopedie českých klášterů., Praha
Žemlička, J. 1997: Čechy v době knížecí., Praha

 

Církevní organizace

Další související články: Hagiografie - legenda

TOPlist