Nabízíme pro film, TV a divadlo

 

ikonky


Areál Curie Vitkov projekt

Přestože areál Curie Vítkov je a svým způsobem stále bude ve výstavbě, skýtá jeho dokončená část už dnes nemalé možnosti využití coby zajímavých exteriérů případně interiérů pro filmové a televizní tvůrce - viz. reference. Najdete zde repliky obytných domů různých společenských vrstev stejně jako hospodářské stavby, dílny nebo opevnění. Celý areál je zasazen v krásné hornaté krajině, na kopci, mimo zástavbu obce. V okolí je k dispozi několik hektarů volných luk a pastvin.

brána

 

Nejedná se o kulisy, ale archeoskanzen, takže je možné využít jakoukoli část budov, exteriér i interiér, v libobolném úhlu pohledu, bez rušivých moderních prvků. Po dohodě lze interiéry budov vybavit dobovým mobiliářem.

Představu o tom jak vypadá aktuální stav Curie Vitkov naleznete zde.

srub


Další nabídky

 

 

ikonky

Rekvizity:

Jsme schopni nabídnout Vám velmi kvalitní repliky středověkých oděvů, nástrojů, nádob, zbraní, zbrojí, ale třeba i obléhacích strojů aj. jako rekvizity. Protože se nejedná primárně o scénické rekvizity, ale o repliky původních historických artefaktů, jde vždy o originální ruční práci, která snese i velmi detailní pohled diváka či kamery z různých úhlů pohledu. Nevybavíme Vám stovky statistů lacinou atrapou, ale vybavíme Vám ty, kteří musí být opravdu dobře vidět a to i ve vysokém detailu!

Ukázky toho co Vám nabízíme, můžete najít v rozsáhlé části našeho webu, věnované životu v raném středověku. Zde najdete všechny předměty, které nabízíme coby rekvizity přímo v souvislostech v jakých byly používané. Jsme například jediní, kteří vlastní funkční repliky raně středověkých sedel, vyrobených z původních materiálů s dobovou konstrukcí, včetně postrojů. Vlastníme nebo jsme schopni zajistit nejkvalitnější repliky antických a raně středověkých zbrojí v této zemi. Kromě jednotlivých předmětů nabízíme i možnost sestavit a zapůjčit vybavení celých postav - lehké i těžké bojovníky na 10.st., 11.st., 12.st. nebo 13.st. Řemeslníky, rolníky aj.

jezdecsedlo

Ukázka rekonstrukce těžkooděného jezdce z 11.st. a raně středověkého sedla.

Protože se kromě raného středověku zabýváme také Antikou, konkrétně starověkým Římem, můžeme ve spolupráci s naší partnerskou organizací Legio X. GPF nabídnout též oděvy, výstroj, výzbroj, válečné stroje, případně vybavené lidi - od vojáků po důstojníky - i z tohoto období.

 

Chieroballista

Poradenství:

Máme poměrně rozsáhlé zkušenosti v oboru, ve kterém působíme a ve svých řadách i odborníky na archeologii, historii apod. Zároveň máme i letité praktické zkušenosti s výstavbou skanzenu a technickými otázkami které takový projekt obnáší. Nabízíme tedy i možnost poradenství a konzultace.

 

 

nabidkaNabídka - úvodTeambuilding

 

TOPlist