Nabízíme pro muzea, výstavy, prezentace, propagaci


Pořádáte výstavu s támatikou římského období, raného či počátku vrcholného středověku a chcete ukázat návštěvníkům více, než historické artefakty a suché informace? Nabízíme možnost zapůjčení nebo i zhotovení kvalitních replik nejrůznějších předmětů, které obklopovaly naše předky - oděvy různých společenských vrstev, zemědělské i domácí nástroje, prostý i honosný nábytek, zbraně nobility i řadových vojáků, zbroje, či dokonce i obléhací stroje aj. Můžeme dodat i vybavení k naaranžování celé konkrétní scény - např. oděvy a nástroje pro figuríny, nebo třeba těžkooděného jezdce-rytíře z 11-12.st. v dobovém raně středověkém sedle apod. Přestože ja naší hlavní doménou románské období, dokážeme nabídnout a zařídit i výstavy na motivy římské vojenské historie (řadové vojáky, táborové vybavení ale i v ČR unikátní jezdecké figuríny vysokého římského důstojníka).

Bohužel i renomované instituce se často dopouštějí chyb při instalaci podobných výstav - opatří si nekvalitní výrobky (které by možná stačily pro historický šerm nebo kompars filmu, ale stěží pro muzea) nebo i mají kvalitní repliky zbraní, zbrojí či oděvu, ale dopouští se chyb při výběru jednotlivých prvků a následném aranžování, takže se na jediné figuríně potkávají časově nebo místně nesourodé prvky aj. Proto Vám, pokud se rozhodnete využít naší nabídky, nabízíme zdarma i odborné konzultace - jak při výběru jednotlivých exponátů, tak při jejich aranžování, popřípadě aranžování větších celků v rámci výstav. To Vám, spolu s nesporně vysokou řemeslnickou kvalitou nabízených replik zajistí, že se zcela jistě vyhnete výše uvedeným a bohužel častým chybám.

Po dohodě je možné zapůjčit jak samotný areál Curie Vítkov, tak i naše vybavení a případně i lidi, také k prezentaci Vaší firmy - pro zhotovení propagačních materiálů (např. firemní kalendáře, TV reklama aj.), zajímavý prvek k upoutání pozornosti návštěvníků veletrhů apod.

výstava

teambuildingNabídka - úvodpro obce

TOPlist