Nabízíme obcím a provozovatelům památek:

Pořádáte městské či obecní slavnosti a chtěli byste je oživit historickou tématikou? Jste provozovatelé historických památek a uvažujete o dobovém oživení vašeho programu pro přilákání dalších návštěvníků? Chcete zkusit projednou raný středověk?

Pokud hledáte komorní scénická šermířská vystoupení, nejsme Vaši lidé. Pokud ovšem uvažujete o větším programu, zasazeném do konkrétního historického období s nasazením až několika desítek perfektně vybavených lidí (reenactorů) předvádějících boj a válečné umění, tradiční i polozapomenutá řemesla našich předků nebo špičkově vybavený vojenský tábor, jste na správné adrese. Dokážeme pro Vaše akce věrohodně ztvárnit období od 11.st. do 13.st. (případně ve spolupráci s dalšími organizacemi i antické vojenství). Klademe důraz na autentické vybavení, takže si nejen můžeme dovolit pustit diváky během představení až k sobě, ale počítáme i s jejich aktivním zapojením do programu (včetně dětí) - mohou si spoustu věcí doslova osahat, potěžkat, vyzkoušet (například některá řemesla), ptát se a odnést si tak daleko hlubší zážitek, než při pouhém sledování vystoupení.
1. Dobový tábor v 11.-13.st.

Komponovaný program pro větší počet účinkujících (20-30 či více lidí), který je možné v případě dohody modifikovat podle vašich požadavků a možností (prostor, zázemí, finance).

Tábor:

Tábor pána a jeho družiny na výpravě. Najdete tu velké stany velmože a jeho nejbližší suity, vybavené vyřezávaným nábytkem a dalším luxusem, ale i menší stany různé konstrukce, coby obydlí jeho dalších družiníků a služebnictva. Stany jsou konstruovány a vybaveny jako repliky, včetně vybavení a je možné do nich nahlížet nebo i vstupovat.

tábor

Život v táboře:

Tábor není pojatý jako striktně vojenský, takže tu kromě bojovníků najdete také spoustu civilistů - čeleď, ženy i děti. V táboře probíhá rušný táborový život - kuchaři vaří dobové pochutiny v kotli či na roštu, vojáci hlídkují, cvičí se v boji nebo ve střelbě z luku, kuše a balisty. Pokud mají "volno" holdují dobovým hrám. Zbroje, které bojovníci nosí a zbraně, které používají jsou věrné kvalitní repliky, obdobné konstrukce jako originály. Většinu z nich si návštěvníci mohou po dohodě potěžkat i vyzkoušet, stejně jako si mohou zkusit střelbu z luku, kuše nebo obléhacího stroje, případně zahrát zmíněné dobové hry.

tábor

Ukázky bojového umění:

Ani v 11.-12.st. nebyla nouze o situace, kdy musel také těžkooděný pán sesednout ze svého koně a bojovat na zemi s podporou svých pěšáků. Dokladů o tom máme i z našeho prostředí hodně. A o tom, že i v takovém případě si těžkooděnci věděli rady a jak dokázali využít možnosti, jaké jim jejich kvalitní výcvik, výstroj, výzbroj a zejména jejich velké mandlové štíty nabízely v pěším boji, přesvědčí diváky naši bojovníci. Diváci a návštěvníci se mohou v akční ukázce seznámit s bojovým uměním našich předků - dozví se něco o výzbroji těžkooděnců i lehkých pěšáků a na závěr uvidí i boj na živo. Tuto ukázku je možné opakovat jednou nebo dvakrát za den podle vašich možností a požadavků (a samozřejmě s ohledem na další body programu).

 

boj

 

Historická řemesla:

Některé řemeslníky bychom mohli zastihnout při práci i ve středověkých vojenských táborech - např. během dlouhodobého obléhání pevností (tesaře, kováře, zbrojíře, kuchaře, štolby aj.). My jsme však náš tábor nepojali jako čistě vojenskou záležitost a tak tu můžete najít i čistě civilní ale neméně atraktivní řemesla - například textilní (tkaní, předení, šití a vyšívání oděvů aj.).

Ze zkušenosti víme, že mnohé ukázky řemesel přilákají a strhnou návštěvníky přinejmenším stejně jako vojenství. Předvádíme především raně středověká řemesla, která jsou svými postupy, nástroji a výrobky často dosti odlišná od toho co znáte z vrcholného a pozdního středověku, natož novověku. Jde o nejrůznější činnosti - textilní řemesla (předení, tkaní na stavu či na destičce, karetkování aj.), řezbář vyrábějící výrobky ze dřeva či z kosti, kovář, brníř nýtující každý kroužek "drátěné košile" miniaturním nýtkem, hrnčíř, kožedělná řemesla (švec, výrobce kožených brašen a lahví aj.), výrobce luků a kuší aj. Počet řemeslníků i typy řemesel závisí pak na konkrétní dohodě.

 

řemesla

 

Přestože jsou naše řemesla součástí většího programu, můžeme je nabídnout i samostatně, pokud máte zájem jen o řemesla a jen o některá z nich, můžeme se dohodnout. Je ale třeba mít na paměti, že naši řemeslníci především ukazují divákům jak se co vyrábělo - až na výjimky nic neprodávají. Proto jde i v tomto případě o činnost honorovanou pořadatelem! Diváci si ovšem na oplátku mohou mnohá řemesla sami vyzkoušet.

Představu o tom jak vypadala tato řemesla a práce našich předků v praxi můžete získat zde.

 

Požadavky na pořadatele:

* V případě, že zajištění některých z uvedených bodů (vyjma prvního) nebude v silách pořadatele, pokusíme se je zvládnout vlastními silami (bude-li to možné), ovšem naše případná řešení budou zakalkulována do finální ceny programu.
2. Dobové průvody, stafáž a koně

Součástí mnoha akcí - městských či hradních slavností - bývá dobově oděný průvod. Je to atraktivní způsob jak přilákat pozornost obyvatel či návštěvníků obce k Vaší akci. Nabízíme možnost účasti až několika desítek špičkově vybavených lidí v dobových oděvech nebo zbroji pro 11.st. až 13.st. (popřípadě Antiky), popřípadě stafáž pro různé hist. slavnosti. Průvod je možné realizovat samostatně nebo jako součást předchozí nabídky (Dobový tábor).

V případě Vašeho zájmu je možné do programu po dohodě zařadit i koně s ukázkami dobové výstroje. Vlastníme kompletní a v ČR unikátní jezdeckou výstroj pro jezdce (vysokého důstojníka) z období antického Říma (keltsko-římské sedlo, stříbrné postroje, udidla aj.) nebo pro těžkooděného bojovníka z 11.st. a 12.st. (románské sedlo, postroje, třmeny, ostruhy, udidla aj.). Můžeme využít vašich místních koní (popřípadě obléknout a vybavit vaše vlastní jezdce) nebo dovézt koně a jezdce vlastní, což je pochopitelně s ohledem na náročnou dopravu finančně náročnější.

koně
Vyobrazení koně nejsou součástí nabídky - fotografie slouží pouze pro ilustraci jako prezentace jezdecké výstroje.

Požadavky na pořadatele:

* V případě, že některé z uvedených bodů bude nutné zajistit a nebude to v silách pořadatele, pokusíme se je zajistit vlastními silami (bude-li to možné), ovšem naše případná řešení budou zakalkulována do ceny.


3. Další akce:

Obvykle zajišťujeme pro naše zákazníky pouze výše uvedené nabídky, ale protože spolupracujeme s mnoha dalšími scénickými šermířskými sdruženími, historickými hudebními a tanečními skupinami, řemeslníky, stánkaři aj. jsme po dohodě schopni zajistit i další služby mimo náš vlastní program.

 Ceny:

Ceny nabízených služeb závisí na rozsahu programu, počtu účinkujících, náročnosti dopravy lidí, techniky či koní apod. Cena konkrétních služeb pak vychází z dohody se zákazníkem a odráží jeho individuální představy, požadavky a možnosti. Berte však prosím v potaz, že si neobjednáváte malý komorní scénický soubor, ale již poměrně velký ansámbl, velké množství špičkového vybavení (výstroj, výzbroj, stany, nástroje aj.) náročného na dopravu a instalaci. Tomu pak odpovídají i naše ceny.

Pokud máte o naše služby zájem nebo máte jakékoli dotazy k nabízenému - neváhejte a kontaktujte nás!

 

Muzea, výstavyNabídka - úvodreference

TOPlist