Seznam aktualizací webu:

S ohledem na to, že se celý náš web dynamicky vyvíjí, neustále doplňuje o nové informace, staré ilustrace a fotografie nahrazují nové aj. zde nenajdete informace o všech provedených změnách, ale tradičně jen o těch zásadnějších. Ne všechny změny navíc inzerujeme na úvodní stránce(!) Proto prosím sledujte i tuto stránku aktualizací a novinek:

 17.01.2018 - doplněna stránka o Projektu Curia Vitkov o vizualizaci budoucí podoby paláce aj.

29.11.2017 - doplněn seznam akcí pro rok 2018
28.11.2017 - Zkolaudován dům správce - na Curii budeme mít novou adresu!
18.12.2016 - doplněn seznam akcí pořádaných na Curii Vitkov nebo jinde naším sdružením - pro rok 2017
2.1.2016 - do seznamu akcí doplněny akce našeho sdružení v roce 2016.
31.10.2015 - do referencí doplněny informace o výstavě v Turnovském muzeu Českého ráje na které jsme se podíleli.
16-18.10.2015 - doplněna pozvánka na brigádu - výroba vrat a dveří stájí a drobné opravy před zimou.
10.09.2015 - doplněna pozvánka na brigádu - pokrývání střechy stájí.
30.08.2015 - doplněny nové fotky do fotoalba.
27.01.2015 - aktualizován kalendář akcí Curie Vitkov.
30.11.2014 - aktualizována stránka Projektu Curia Vitkov.
30.11.2014 - doplněno Fotoalbum o fotografie z akcí v roce 2014!
5.5.2014 - Doplněna pozvánka na - Velkou jarní brigádu
24.3.2014 - Doplněna pozvánka na - Rákosovou brigádu
13.3.2014 - Doplněna stránka - Kopí a oštěp a stránka Sekery a úderné zbraně.
12.3.2014 - Doplněna pozvánka na - odkorňovací brigádu
27.8.2013 - Doplněna stránka - Nůž, dýka, tesák a stránka Štíty.
6.8.2013 - Doplněna pozvánka na Turnaj XIII. století - 24.8.2013
28.7.2013 - doplněno Fotoalbum o fotografie a odkazy na Dobývání 2013
29.12.2013 - doplněn kalendář akcí na rok 2013
29.12.2013 - aktualizovány stránky akcí - Gladius, Dobývání, Turnaj XIII.st.
10.10.2012 - doplněna pozvánka na podzimní brigádu na Curii Vitkov
13.9.2012 - do fotoalba doplněny fotky z pokrývání střechy domu nobility
31.7.2012 - doplněna pozvánka na Turnaj 13.st.
25.7.2012 - do fotoalba doplněny fotky z akce Dobývání XIV. - 2012
20.6.2012 - do fotoalba doplněny fotky z akce "Ať žije císař!" - aneb oživení Chebského hradu ve 12.st.
27.5.2012 - do fotoalba doplněny fotky z akce Gladius XI. - 2012
11.12.2011 - stránka věnovaná střihům byla doplněna a přesunuta do článků - zde.
6.12.2011 - do fotoalba doplněny fotky ze Svatomartinského srazu sdružení 2011
24.10.2011 - upraven a doplněn článek o raně středověké keramice
16.10.2011 - doplněn článek: Raně středověká otopná zařízení a jejich rekonstrukce
11.10.2011 - do těla webu je postupně doplňována nová grafika a přibylo nové menu - související články - např. zde.
12.9.2011 - doplněna pozvánka na zářijovou brigádu - 17-18.9.2011
30.8.2011 - do fotoalba doplněny fotografie z akce Turnaj ve XIII. století
9.8.2011 - doplněny pozvánky na srpnové brigády - malá 13.8. a větší 20-21.8.2011
1.8.2011 - aktualizována pozvánka na naší novou akci - Turnaj XIII. století
28.7.2011 - do fotoalba doplněny fotografie z Dobývání XIII. + odkazy na další alba cizích fotografů
29.5.2011 - doplněna pozvánka na aktuální brigádu na Curii Vitkov - 4-5.6.2011
24.5.2011 - do fotoalba doplněny fotografie z letošního antického festivalu Gladius!
20.2.2011 - doplněna stránka o zbrojích o nové fotky a rekonstrukce kroužkových nohavic.
5.1.2011 - zprovozněn nový web Festivalu mechanické artilerie
17.11.2010 - doplněn kalendář akcí pro rok 2011
31.10.2010 - doplněna pozvánka na listopadovou brigádu - 6-7.11.2010
26.9.2010 - doplněna pozvánka na říjnovou brigádu
7.8.2010 - doplněn článek o sekerách a úderných zbraních o zbraně dřevcové
26.5.2010 - doplněna pozvánka na brigády a na letní Tábor s workshopy
3.5.2010 - doplněna pozvánka na Antický festival Gladius
28.2.2010 - doplněn článek o válečném koni v 11-13.st.
24.2.2010 - do fotoalba doplněny vybrané fotky z letošního Masopustu
18.1.2010 - doplněn nový web, nové akce hostující na našem dvorci - Turnaj 13.st.
27.12.2009 - doplněn článek: výstroj-bojový kůň
22.12.2009 - do kalendáře doplněny zatím známé akce pro rok 2010.
21.12.2009 - aktualizován web akcí Gladius a Dobývání pro rok 2010.
11.10.2009 - doplněn článek o sekerách a úderných zbraních
17.09.2009 - doplněny nové fotografie a informace do článku o tesařství a konstrukci budov.
12.09.2009 - doplněny nové fotografie objektů a interiérů do článku o našem dvorci a předhradí.
11.09.2009 - přidán článek o výrobě "normanské" přilby z jednoho kusu oceli
10.09.2009 - aktualizovány akce na podzim - přidány termíny podzimních brigád na dvorci
06.08.2009 - do Fotoalba doplněny odkazy na fotografie z akce Dobývání XI.
09.06.2009 - doplněna pozvánka na Svatojánský sněm pro přátele projektu a zájemce o sdružení
02.06.2009 - doplněny články o odívání nobility a článek o přilbách.
27.05.2009 - doplněny fotografie z letošního VIII. ročníku Antického festivalu Gladius
26.04.2009 - doplněno Odívání prostého člověka. Doplněno fotoalbum o fotky z poslední brigády.
08.03.2009 - článek o rekonstrukci prošívané zbroje doplněn o prošívané nohavice
03.03.2009 - doplněny základní výstrojní podmínky pro zájemce o naše sdružení
17.02.2009 - aktualizován článek o přilbách.
09.02.2009 - aktualizovány články o meči, sekerách a úderných zbraních a vodní dopravě.
01.02.2009 - zprovozněny stránky věnované Dobývání - tradičnímu vrcholu sezóny na Curii Vitkov.
19.01.2009 - zprovozněny stránky věnované Gladiu - antickému festivalu na Curii Vitkov.
11.01.2009 - přidán článek o rekonstrukci prošívané zbroje + 24.1. doplněn o nové konstrukční varianty
04.01.2009 - doplněny střihy kalhot / bruch do sekce střihů.
23.12.2008 - doplněn seznam aktualizací webu
22.12.2008 - doplněny nové texty (citace pramenů) do článků: Obléhání pevnosti a Válečná technika
18.12.2008 - doplněna pozvánka a nové výstrojní podmínky pro naší hlavní letní akci - Dobývání XI.
17.12.2008 - aktualizován kalendář akcí - o ty u kterých je znám již termín pro rok 2009. 

TOPlist