Pomozte projektu Curia Vitkov

 

 


 

Výstavba projektu:

S ohledem na fakt, že většinu práce děláme sami, manuálně a často i dobovou technikou, jsou naše náklady spojené převážně s nákupem materiálu a nářadí. Spotřeba materiálu - zejména stavebního dřeva - je s ohledem na povahu našeho projektu nicméně značná. Přestože budujeme naráz vždy několik staveb, prioritu pro nás představuje náš dosud nejnáročnější projekt - výstavba velmožského paláce jehož studie můžete spatřit zde:

Palác - model

 

Díky našim omezeným možnostem jsme výstavbu paláce museli rozvrhnout na 3 etapy, každou po jednom roce. V prvním roce bychom rádi vybudovali přízemí paláce, které bude využíváno jednak jako dílna pro řemeslnické workshopy, místo k občerstvení návštěvníků a malý sál pro výstavy věnované historii a našemu projektu, semináře, workshopy aj. V dalším roce bychom rádi zvládli patro paláce kde bude stálá výstava ukazující prostředí, v jakém bydlel, pracoval, bavil se a spal pán a jeho rodina ve 12.st. Poslední etapa pak bude zaměřena na zastřešení objektu pomocí vysokých krovů a dřevěných šindelů. Pochopitelně bychom byli rádi, kdybychom mohli stavbu zvládnout alespoň v hrubé podobě celou, ale naše možnosti a zdroje - jak finanční, materiálové tak i lidské jsou omezené. Každá etapa stavby bude samozřejmě před výstavbou další části pečlivě provizorně zakonzerovována.

 

Naturální pomoc - materiál:

Protože, jak už jsme psali, jsou naše náklady spojené především s nákupem materiálu a pořizováním nového nebo opravou a údržbou starého nářadí a nástrojů, uvítáme samozřejmě i přímou naturální pomoc. Pokud si něco z toho můžete dovolit a náš projekt Vás oslovil, oceníme zejména:

Stavební materiál:

Jde zejména o stavební dřevo - kulatinu ze smrku, borovice, modřínu, jedle aj. nebo dubové kuláče - ty mohou být narozdíl od jehličnanů i mírně křivé, sukovité, kroucené v ose apod. - tedy to co se obvykle už považuje za "palivové dřevo". Co by nám ovšem pomohlo jsou třeba i stromky z prořezávání náletů -mladé jeřáby, jasany, doubky apod. Tedy rovné přímé pruty z pružného dřeva - klidně i silnější a delší. Bohužel není v našich silách si pro takové prořezávky, s výjimkou blízkého okolí, jezdit ale pokud děláte prořezy náletů kolem silnic, elektrického vedení nebo pro přípravu výstavby a uvažujete o likvidaci této hmoty mulčováním, byli bychom Vám vděční kdyby jste toto dřevo raději dovezli k nám a my jej za Vás zlikvidujeme a zároveň posloužíte dobré věci - z tohoto proutí vyplétáme ploty kolem budov, palisádu nebo štíty domů. Stejně tak dokážeme využít i vaší zeminu, jíl nebo kamení vytěžené při stavebních pracech (ne však stavební suť).

Nářadí a další materiál:

Pro svou práci využíváme většinou ruční nástroje a to jak tradiční - například tesařské náčiní (různé druhy seker - dlabací teslice, širočiny, velké nebozezy a hoblíky, dláta, palice aj.) tak i moderní nářadí (lopaty, krumpáče, motyky, ale také motorové pily, míchačky, vrtačky, elektrocentrály aj.). Pokud máte nějaké nářadí, které můžete postrádat - ať už staré na půdě po předcích nebo modernější a chtěli by jste podpořit naše úsilí byli bychom Vám vděční za cokoli co nabídnete a my budeme schopni upotřebit. Zároveň bychom uživili, zejména pro naše letní táboty i různé (i starší ale dobře zachovalé) plátěné plachty nebo vojenské stany apod. 

Kulturně historické akce, workshopy


Pravidelně několikrát do roka pořádáme v areálu Curie Vitkov kulturní akce určené veřejnosti. Jde zejména o dvě velké akce s mnohaletou tradicí, které si získaly diváckou přízeň do té míry, že jsou postupně rozšiřovány co se programu i délky týče. Pořádání podobných akcí by nebylo prakticky možné bez podpory dalších partnerů z oblasti komerčních subjektů - ať již jde o přímou finanční podporu nebo služby spojené s technickým provozem akce nebo její propagací. Čím více prostředků se nám díky našim partnerům podaří do akce vložit, tím zajímavější a větší akce může být a tím větší publicity se jí i našim partnerům následně dostane. Více o akcích samotných najdete zde v našem kalendáři a nebo ve fotoalbu.

Dobývání:

Je naše největší akce s více než desetiletou tradicí. Po celý víkend, vždy v červenci, mohou návštěvníci navštívit dobový vojenský tábor, prohlédnout si plně vybavené stany velmožů i jejich vojáků, prohlédnout a mnohdy i potěžkat jejich výstroj a výzbroj, obléhací techniku nebo navštívit řemeslnickou osadu a vyzkoušet si některé ze zajímavých netradičních řemesel. Mohou shlédnout lučištnický turnaj nebo nefalšované rytířské klání. Korunou obou dvou dnů je pak inscenované představení mnoha spolků a skupin hist. šermu ukazující dobývání pevnosti na pozadí příběhu z 12.st. Protože program trvá téměř celý den, je pro návštěvníky připraveno i občerstvení a z dobového tržiště také neodejdou s prázdnou.

dobývání

Gladius:

Vždy v květnu hostuje v areálu Curie Vitkov unikátní akce "Gladius - Antický festival". Tato akce, kterou naše organizace pořádá ve spolupráci se sdružením Legio X. GPF sice svou datací a pojetím nezapadá do období našeho dvorce, jde však o unikátní akci kde se mohou návštěvníci seznámit zábavnou i akční formou s Antickým vojenstvím nebo řemesly. Uvidí římské legie, gladiátory, barbarské Kelty a Germány, jejich vojenské umění nebo řemeslnou zručnost.

gladiusLetní tábory - workshopy:

Pravidelné čtrnáctidenní letní tábory zaměřené především na mládež od 15-ti do 30-ti let, ale otevřené prakticky všem zájemcům o historii a náš projekt. Tábory spojují zábavnou formou práci na stavbě dvorce, workshopy zaměřené převážně na historická řemesla a zábavu. Ani tábory se neobejdou bez nákladů - přitom od táborníků, vesměs studentů středních a vysokých škol, nevybíráme poplatek - místo odměny nám během tábora pomáhají s budováním a opravou staveb, což samo o sobě mnohdy obnáší zajímavou řemeslnou práci. Jediné příspěvky se vybírají u některých workshopů na materiál, který si lidé během učení a zkoušení sami sdělají a odvezou domů. Rozhodně uživíme jakékoli prostředky (například na nákup materiálu, výrobu speciálních nástrojů pro některé workshopy aj.), ale i materiál, který bychom mohli při provozu táborů upotřebit.

 


 

Dobové vybavení dvorce:

 

Nejen samotné stavby tvoří náš projekt, ale i další nezbytné vybavení. Většinu drobnějších věcí - například vybavení domů raně středověkým mobiliářem nebo vybavení dobových dílen zvládáme vcelku sami a svépomocí. Přesto se i v takovém hospodářství objevují věci, které už tak snadné na výrobu nejsou a které bychom museli celé nebo alespoń jejich části zadat s příslušnými plány profesionálním výrobcům. To ovšem stojí nezanedbatelné prostředky, které si v současnosti nemůžeme příliš dovolit odčerpávat ze staveb samotných, které mají prioritu. Pokud by Vás cokoli ze seznamu níže coby potenciální mecenáše zaujalo, kontaktujte nás prosím a domluvíme se na podrobnostech. Jde zejména o:

  1. Vůz - velký čtyřkolový raně středověký vůz s pevnými neřiditelnými loukoťovými koly a pevnou korbou. Určený pro přepravu sena, obilí a dalších věcí potřebných v hospodářství. Připřahal se za pomoci oje a chomoutu za koně.
  2. Kára - menší vůz s párem velkých loukoťových kol rovněž určená k zápřahu za koně. Sloužila jak k přepravě materiálu, tak lidí.
  3. Sáně - velké sáně s pevnou korbou, rovněž určené k přepravě materiálu i lidí.
  4. Pluh - primitivní pluh jaký se používal k orbě ve 12.st.
  5. Obléhací stroje - různé konstrukce, metající šípy i kamení. Některé už máme, jiné plánujeme na základě dochovaných zbytků nebo vyobrazení z Antiky nebo raného středověku.

 

vůz


 

Co můžeme nabídnout my Vám?

  1. Zveřejnění jména a loga Vaší společnosti na plakátech a vstupenkách našich akcí a mediální prezentaci tohoto projektu. Naše akce je jedinou tohoto typu a rozsahu v regionu a jednou z mála tohoto pojetí v ČR, takže si již za dva minulé ročníky získala určitou pověst a popularitu jak mezi účinkujícími šermíři tak diváky z Libereckého regionu.

  2. Umístění jména a loga Vaší společnosti na našem webu, případně i s aktivním odkazem na vaše vlastní webové stránky. Náš server navštěvuje dle serverových statistik ročně téměř 200 000 lidí. Toto číslo v nejbližší době vzroste o další návštěvníky, protože je postupně dokončován překlad dalších částí stránek projektu do angličtiny a následovat bude časem ještě německá a polská verze. Pochopitelně budou tyto i tyto verze umístěny v příslušných zahraničních vyhledávačích.

  3. Přímo v areálu dvorce bude umístěna stylová tabule se jmény všech společností i fyzických osob, které se zasloužili o výstavbu našeho projektu. S ohledem na trasu budované euroregionální cyklostezky vedoucí přímo kolem hradiště se areál již dnes pozvolna stává vítanou a zastávkou turistů i mimo naše velké kulturní akce. Nová cedule bude osazena zároveň s vybudováním stálé zastávky na trase cyklostezky.

divaci

Kontaktní adresa sdružení:Curia Vitkov o.s.

IČO: 70200599
č.ú.: 605805573/0300 ČSOB a.s.
IBAN: CZ9503000000000605805573
BIC: CEKOCZPP

Ladislav Tomič
jednatel sdružení

Žitavská 133
Liberec 11
46011

tel: 737962913
ICQ: 283–379–745
email: tomic@curiavitkov.cz


Úvodní stránka

TOPlist