čas práce

Zde najdete základní informace o životě v raném středověku. Pro obsáhlost tématu se však zaměříme hlavně na ty oblasti obživy a řemeslné výroby, které souvisí s životem na venkovském velmožském sídle v druhé polovině 12. a počátkem 13. století.


1. Zemědělství
- pěstování plodin, chov domácích zvířat...
2. Čas jídla - jídelníček nobility i prostého člověka...
3. Odívání - oděvy, výroba textilií, barvení...
4. Práce se dřevem - tesařství, řezbářství...
5. Práce s kovy a sklem - kovářství, kovolitectví, sklářství...
6. Práce s kamenem - stavitelství, architektura...
7. Práce s kůží - sedláři, brašnáři, ševci, knihaři...
8. Práce s hlínou - keramika, hlína ve stavitelství...
9. Obchod - obchod, daně, poplatky, měna...
10. Doprava - cesty, dopravní prostředky...


Jak se bude postupně rozrůstat Curia Vitkov a její řemeslnické předhradí, bude průběžně doplňována a rozšiřována i tato sekce. A to nejen teoretickými záležitostmi či obrázky, ale především našimi postřehy, nápady a zjištěními přímo z praxe.

Úvod

TOPlist