3. Odívání tunika

3.1. Odívání v 11-12.st.
3.2. Oděv nobility
3.3. Oděv prostého člověka
3.4. Výroba textilií
3.5. Barvířství
3.6. Údržba oděvu

 


Literatura:

Je rozdělena na dva oddíly, ale mnohé z uvedených knih by větší či menší měrou patřily do obou kategorií.

Odívání, šperky, doplňky:

Beranová, M. 1988: Slované, Praha.
Bravermanová, M. 2011: Mitra z hrobu "ctihodného Bernarda, biskupa pražského" (sborník "Co můj kostel dnes má, nemůže kníže odníti"), Praha.
Boucher, F. 1965: Histoire du costume
Denkstein, V. 1951: Románská čelenka z Českých Budějovic, Časopis národního muzea CXVII-CXIX, 1948-50. Praha.
Heyden, A. 1987: Die tracht der kulturvölker europas, Leipzig.
Kostelníková, M. 1973: Velkomoravský textil v archeologických nálezech na Moravě, Praha.
Krumphanzlová, Z. 1963: Příspěvek k vývoji lidového šperku 10.stol. v Čechách, Památky archeologické LIV, 1963, Praha.
Krumphanzlová, Z. 1974: Chronologie pohřebního inventáře vesnických hřbitovů 9.-11. věku v Čechách, Památky Archeologické LXV, 34-110. Praha.
Kybalová, L. 1988: Dejiny odievania I. Od staroveku do konca stredoveku, Bratislava.
Kybalová, L. 2001: Dějiny odívání - Středověk, Praha.
Niedelre, L. 1913-1921: Život starých Slovanů. Praha.
Petráň, J. 1985:  Dějiny hmotné kultury I. díl, Praha.
Schlette, F. 1977: Germáni - kulturní dějiny Germánů, Leipzig
Skarlantová, J. Zárecká, J. 1978:  Základy oděvního výtvarnictví, Praha.
Smetánka, Z. 1992: Legenda o Ostojovi. Praha.
Spalková D. 1989: Historický vývoj odívání a šperku 12.-pol.17.století, Jablonec n. Nisou
Viollet le Duc, M. 1858-1875: Discionnaire raisonne du mobilier francais., Paris.
Živná, Ž. 1976: Šaty dělají člověka (O módě a oblékání) - historický vývoj, Praha.
Мерцалова, М. H. 1972: История костюма, Москва

Výroba a zušlechťování textilií:

Benda, K. a kol. 1999, Dějiny uměleckého řemesla a užitného umění v českých zemích - Od Velké Moravy po dobu gotickou, Praha.
Brittain, J. 1996: Step by Step Needlecraft Encyklopedia, London.
Březinová, H. 1997: Doklady textilní výroby v 6.-12.století na území Čech, Moravy a Slovenska, Památky archeologické, 124-179
Burnham, H. B. 1965: Catal Hüyük - The Textils and Twined Fabrics, AnatST XV, 169-174
ČSN, 1965: Názvosloví tkalcovských vazeb a vazebních technik, ČSN 80 0020, Praha.
Dostál, B. 1977: Zemnice s depotem pod valem hradiska Břeclav-Pohansko, Sborník prací filosofické fakulty brněnské E, Brno, 103-104.
Helbaek, H. 1963: Textiles from Catal Hüyük, Archeology 16, 39-46
Hrubý, V. 1957: Slovanské kostěné předměty a jejich výroba na Moravě, Památky archeologické 48, 118-217
Janotka, M. - Linhart, K. 1984: Zapomenutá řemesla, Praha.
Kostelníková, M. 1973: Velkomoravský textil v archeologických nálezech na Moravě, Praha.
Kostelníková, M. 1981: Nejstarší doklady o lnářství v Čechách a na Moravě, Lnářský průmysl 4, Trutnov, 47-68.
Kostelníková, M. 1988: Několik úvah o závažích na svislém staroslovanském tkalcovském stavu, Z dějin textilu, Studie a materiály 12, Ústí nad Orlicí.
La Baume, W. 1955: Die Entwicklung des Textilhandwerks in Alteuropa, Bonn.
Nový, L. 1974: Dějiny techniky V Československu (do konce 18.st.), Praha.
Otavsky, K. 1987: Alte Gewebe und ihre Gerschichte. Riggisberg.
Petráň, J. 1985: Dějiny hmotné kultury I. díl, Praha.
Smetánka, Z. 1992: Legenda o Ostojovi, Praha.
Staňková, J. 1964: Etnografické marginálie k textiliím z období Velkomoravské říše, ČL 51, 334-347.
Tichý, L. Tichá I. 2005: Barvy z rostlin - kniha o přírodních barvivech a jejich využití


Odívání - úvod

Další související články: Střihy oděvu a rekonstrukce

TOPlist