2. Výstroj bojovníků v 11. a 12. století

přilba

2.1. Přilby v raném středověku
2.2. Štíty raného středověku
2.3. Zbroj - ochranné odění
2.4. Válečný kůň

Výstroj těžkooděnce:

Nákladnou výstroj těžkooděného jezdce tvořil silný válečný kůň s vysokým bytelným sedlem, pevná přilba, kvalitní kovová zbroj a původně kruhový či oválný, ale od 11.st. již převážně velký tzv. mandlový štít.

Výstroj lehkooděnce:

Lehkooděnci nastupovali do boje jako pěšáci nebo jako lehcí jezdci - kronikář Jarloch popisuje jak kníže Soběslav II. bral na výpravu "i chudý lid s sebou, jedny koňmo, druhé pěšky, podle jednoho každého možností" (FRB II. str. 468). Chránili se štítem. Tělo pak chránili podle svých možností nějakou formou lehkého odění. Kovové přilby se dostalo jen některým, ostatní si snad hlavu mohli chránit jinak.

Přilby

TOPlist